Behandeltraject

Voor logopedische behandeling is het niet altijd meer nodig om een verwijsbrief van de huisarts, specialist of tandarts te hebben. Wanneer er sprake is van een medische oorzaak of wanneer u twijfelt, is het verstandig om een verwijzing bij uw arts te vragen.

Tijdens de eerste afspraak maken wij kennis met elkaar. U dient als ouder altijd aanwezig te zijn bij dit eerste gesprek. Doel van deze kennismaking is om via een vragenlijst de klacht zo duidelijk mogelijk in kaart te brengen en te beoordelen hoe wij uw kind kunnen helpen.

Vergeet niet het volgende mee te nemen naar dit gesprek:

  • Verwijsbrief wanneer u deze ontvangen heeft van uw huisarts of specialist.
  • De formulieren van de GGD-logopedist indien uw kind via haar is verwezen naar Logo4Kids.
  • Verzekeringspasje van uw kind.

Komt uw kind voor het eerst bij de logopedist zonder verwijsbrief? Dan vindt er een DTL-screening plaats . Met deze screening bekijkt de logopedist in 15 minuten of er sprake is van een logopedisch probleem en of er een behandeling gestart kan worden.

Mochten er tijdens de screening andere klachten en of ziekte-beelden gevonden worden dan kan de logopedist u adviseren om toch eerst naar de huisarts te gaan. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een kind waarvan de logopedist vermoedt dat er KNO-problemen meespelen die van invloed kunnen zijn op de logopedische behandeling. Zijn er twijfels, dan geeft de logopedist u het advies om eerst naar de huisarts te gaan

Tijdens de DTL-screening zal de logopedist u enkele vragen stellen over de klachten bij uw kind. Vragen hebben betrekking op problemen, pijn of functieverlies (o.a. minder spierkracht)  in mond, keel of oor. De vragen zijn afhankelijk van uw klacht. Hiermee stelt de logopedist vast of er geen andere oorzaken zijn, waarvoor u eerst naar uw huisarts moet.

Niet alle zorgverzekeraars vergoeden een DTL-onderzoek. Sommige zorgverzekeraars vergoeden slechts een gedeelte van de kosten. In dat geval is het verstandig een verwijsbrief bij de huisarts te halen voor u een afspraak maakt bij de logopedist. Raadpleeg uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw verzekeraar.